دسته بندی ها :
2 10
فال امام زمان
فال بینی امام زمان (طالع امام زمان) ترکیبی از فال انبیا و استخاره قرآن مجید میباشد.راوی میگوید طالع هر فرد خوش نیتی خوش بودن خوب بودن می باشد .و خوبی نشان با طلعلوع راه راست میباشد.
بازدید : 198 نفر

فال امام زمان


فال بینی امام زمان (طالع امام زمان) ترکیبی از فال انبیا و استخاره قرآن مجید میباشد.راوی میگوید طالع هر فرد خوش نیتی خوش بودن خوب بودن می باشد .و خوبی نشان با طلعلوع راه راست میباشد.


ابتدا متن زیر را به دقت بخوانید و سپس به روی لینک زیر کلیک فرمایید . در زیر تعدادی عدد مشاهده میکنید . این اعداد را در ذهن داشته یا جایی یاداشت فرمایید .

سپس وضو بگیرید . نیت کنید . ( نیت فقط در مورد یک سوال باشد که ذهن شما بسیار آشفته کرده است .)

استخاره از کلام وحی تنها در صورتی هست که بنده خدا در دو راهی و سردرگمی گیر افتاده باشد مستعسل باشد و خواست آن داشته باشد استخاره نماید.


شماره صفحات قرآن مجید اگر ظاهر شد : بین 1 تا 10 |||||||| 10 تا 30  ||||| 36 تا 98   و ضریب همه این صفحات در 10 یعنی 10 تا 100 ||||| 100 تا 300 ||||| 360 تا 980

قرآن را باز کنید ( دقت کنید وضو داشته باشید | نیت کرده باشید .  )

متن و آیه ترجمعه عربی و شماره آیه و متن را نوشته و به مجتهد عالم شهر نشان دهید . ایشان پاسخ استخاره شما را خواهند داد .

نوشته های مشابه : فال امام زمان
تاریخ ارسال : 1396/06/27  10:46:53