دسته بندی ها :
2 10
ایلاغ یک آئین‌نامه توسط
:: به گزارش حوزه دولت 1ملت هیئت وزیران در جلسه امروز به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی " آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد و بر این اساس طبق ماده 2 این آیین نامه منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها , در سال 1396 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول , وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز میگردد همچنین بر اساس بند ب ماده 5 این آیین نامه از ابتدای تیرماه سال 1396 ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و 4 میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون (754 - ایلاغ یک آئین‌نامه توسط جهانگیری
بازدید : 145 نفر
به گزارش حوزه دولت 1ملت هیئت وزیران در جلسه امروز به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی " آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد و بر این اساس طبق ماده 2 این آیین نامه منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها , در سال 1396 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول , وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز میگردد همچنین بر اساس بند ب ماده 5 این آیین نامه از ابتدای تیرماه سال 1396 ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و 4 میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون (754.167.000.000) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (2.579.166.000.000) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد تا در چهارچوب ساز و کار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مددجویان مورد نظر واریز گردد.در ماده 7 این آیین نامه هم به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده است تا سقف هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال بابت حمایت از تولید , اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی , مسکن , حمل و نقل عمومی , صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی , تقویت صندوق کارآفرینی امید , به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همپنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فراورده های زیستی (بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد.انتهای پیام/
نوشته های مشابه : ایلاغ یک آئین‌نامه توسط
برچسب ها :
تاریخ ارسال : 1396/10/13  20:04:01